top of page

Infrastructuur & grondwerken

Bij grondwerken spreekt het voor zich dat de uitvoering correct verloopt. GeomaR heeft reeds de kennis en de tools om een 3D ontwerp in te voeren in de machinesturing van de kraan, bull, nivelleuse, asfalteermachine en zoveel meer.

Hierdoor kan men zeer efficiënt te werk gaan en bij eventuele wijzigingen kan deze makkelijk up-to-date gehouden worden.

 

 

Wanneer wij machinesturing programmeren wordt gecontroleerd of de machines op de correcte hoogte aan het werk zijn en wordt de GPS of de opstelling van het totaalstation gecontroleerd.

Onze diensten Infra & Grondwerken

Opmeten bestaande toestand . Tracémeting Opmeten bestaande riolering Hoogtemeting Zettingsmeting . Ontwerp 2D - 3D DTM opmaak Machinesturing programmeren Controle machinesturing Grondverzet berekenen Volumes berekenen Uitzetten van assen Uitzetten wegenis met hoogte Uitzetten lijnelementen met hoogte Uitzetten weginrichting & diverse Uitzetten & controle riolering Werfopvolging Asbuilt meting Aqua-datafiches

bottom of page